Bus Rapid Transit (BRT)

Bus Rapid Transit (BRT) is een verzamelterm voor hoogfrequent en hoogwaardig OV over asfalt, en wordt buiten en binnen Nederland steeds vaker toegepast om (aanvullend op spoorse mogelijkheden) grootschalige reizigersstromen collectief af te wikkelen.