Vervoerplannen 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de decentrale overheden verzocht om de vastgestelde (openbare) vervoerplannen van de decentrale concessies te publiceren op de site van Samenwerkingsverband DOVA. In de brief van Staatssecretaris S.P.R.A. van Weyenberg van 16 december 2021 aan de leden van de Tweede Kamer is dit ook aangegeven. Hieronder vindt u de vervoerplannen 2022 van de verschillende regio’s, voor zover die op dit moment bestuurlijk zijn vastgesteld.

Klik hier voor het overzicht van alle vervoerplannen die gepubliceerd zijn op de thema-pagina Corona.

Thema's: