OV-protocol

Mobiliteit is essentieel voor het weer op gang brengen van de maatschappij. Om op alle plaatsen in Nederland en voor alle groepen in de samenleving mobiliteit beschikbaar te houden, zijn alle vormen van mobiliteit nodig, waaronder het openbaar vervoer. Het vandaag gepubliceerde protocol beschrijft hoe het in het OV gaat werken nu coronamaatregelen worden afgeschaald en het OV weer wordt opgeschaald. Het past binnen de kaders van het kabinetsbeleid ten aanzien van COVID-19 zoals ook is vastgelegd in de brief aan de Tweede Kamer van 6 mei en is een uitwerking van bestuurlijke besluitvorming in het uitgebreide Nationale OV Beraad (NOVB).

Het protocol gaat in op de maatregelen die worden getroffen voor een veilige reis voor reizigers en OV-medewerkers. Wat mogen reiziger en medewerker van elkaar verwachten? Hoe moet iedereen zich gedragen en welke maatregelen worden op stations, haltes en in materieel getroffen? Het protocol maakt voor vervoerders, OV-personeel, reizigers en maatschappelijke partijen duidelijk hoe en onder welke voorwaarden mensen gebruik kunnen maken van het OV. Daarbij staat de gezondheid en veiligheid van medewerkers en reizigers voorop en is de operationele maakbaarheid uitgangspunt. Met daarbij de kanttekening dat de OV-sector een grote sector is met veel regionale verschillen. In dit protocol worden de gezamenlijke principes, richtlijnen en gewenste maatregelen uitgewerkt. Het is niet bedoeld als het antwoord op elke situatie. Betrokkenen streven ernaar te voldoen aan dit protocol en monitoren nauwgezet de situatie in het OV om waar nodig aanpassingen af te spreken.

Download Kamerbrief 14 meiĀ 

Download protocol

Download Kamerbrief 6 mei

Thema's: