Weergaverichtlijn Reisinformatie DRIS

De weergaverichtlijn voor reisinformatie op DRIS behandelt de indeling en volgorde van de dynamische informatie op het scherm en de procedure bij weer te geven mededelingen. Daarnaast bevat de standaard richtlijnen voor de te gebruiken titels, namen en tekst-grootte voor de DRIS panelen. Bij de gemaakte overwegingen staat het gebruiksgemak van de reiziger centraal. In juli 2021 is een update gedaan op de richtlijn die is in 2019 opnieuw is uitgegeven. Het document is te downloaden via de eerste link. De richtlijn is aangepast op nieuwe displaytechnieken (grafische schermen). Voor traditionele mono LED schermen blijft de Mijksenaar Standaard gelden, onderstaand te downloaden als bijlage 6. 

Download de Weergaverichtlijn DRIS 2021 (update van versie 2019)

Download bijlage 6: weergave DRIS (mono/led) 

Download hier de gebruikte pictogrammen:

Betrouwbaarheidsindicator

Bezettingsinformatie 1 poppetje 

Bezettingsinformatie 2 poppetjes

Bezettingsinformatie 3 poppetjes

Buspictogram

Trampictogram