Najaarsrapportage DOVA jan-sept 2020

Hierbij de najaarsrapportage die inzicht geeft in de voortgang van activiteiten van CV Samenwerkingsverband DOVA U.A. in de maanden  januari tot september van 2020, zowel wat betreft activiteiten als in financiële zin. Deze rapportage is besproken in de ALV van 16 december 2020.

Download rapportage

Thema's: