Herijking wegingsfactoren LBI en LTI, 11 juni 2019