Toegankelijkheid

Iedereen moet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Dat geldt ook voor reizigers met een beperking. Binnen dit netwerk wordt het thema toegankelijkheid zowel vanuit beleidsafstemming als data-perspectief behandeld.

In het Centraal Halte Bestand, ontwikkelt door CROW-NDOV werken vervoerders, ov-autoriteiten en wegbeheerders samen aan het up tot date houden van haltedata. Nederland telt zo’n 45.000 haltes. Alle gegevens over deze haltes zijn vastgelegd in het Centraal Halte Bestand (CHB) van CROW-NDOV. Elke halte heeft een uniek landelijk haltenummer. Het bestand bevat naast algemene gegevens, zoals haltenaam en coördinaten, ook informatie over de mate van toegankelijkheid en de voorzieningen op de halte (abri, prullenbak etc.).