DOVA

Organisatie

NOVB en ROVB

In het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) overleggen vervoerders, consumenten en OV-autoriteiten over landelijke of concessiegrens overstijgende vraagstukken die spelen rond de OV-chipkaart en (de ontwikkeling van) andere vormen van OV-betalen. In het Regionaal Openbaar Vervoer Beraad (ROVB) overleggen stads- en streekvervoerders, consumenten en regionale OV-autoriteiten over alle landelijke onderwerpen ten aanzien van het regionale openbaar vervoer. DOVA bereidt deze overleggen voor met de decentrale OV-autoriteiten en organiseert de vertegenwoordiging.

Portefeuillehouders OV-autoriteiten

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
-
 
Vervoerregio Amsterdam
Pieter Litjens (VVD)
 
Groningen
Fleur Gräper- Van Koolwijk (D66)
 
Fryslân
Johannes Kramer (FNP)
 
Drenthe
Henk Brink (VVD)
 
Overijssel
Bert Boerman (CU)
 
Flevoland
Ad Meijer (SP)
 
Gelderland
Conny Bieze (VVD)
 
Utrecht
Dennis Straat (VVD)
 
Noord-Holland
Elizabeth Post (VVD)
 
Zuid-Holland
Floor Vermeulen (VVD)
 
Noord-Brabant
Christophe van der Maat (VVD)
 
Limburg
Hubert Mackus (CDA)
 
Zeeland
Harry van der Maas (SGP)