Nieuwsbrief #8

Lees in deze nieuwsbrief de column van Jan van Selm waarin hij vertelt over het Werkplan 2020 met daarin onder andere 10 prioriteiten voor komend jaar. Verder nieuws over de koninklijke aandacht voor het openbaar vervoer, de Staat van het regionale OV 2018 en de Concessieposter 2020. Verder informatie over de Digitale bibliotheek Translink en het bestuurlijk overleg Sociale Veiligheid OV. Tenslotte een foto van collega Marijke Barnhoorn die na tien jaar afscheid nam van DOVA om van haar pensioen te gaan genieten. 

Nieuwsbrief #8