Nieuwsbrief #6

In nieuwsbrief #6 leest u in de column van Jan van Selm hoe een blindenschool aanleiding gaf tot de ontwikkeling van vergaand ontzorgd reizen voor alle reizigers, hoe Nico van Paridon over de samenwerking in Samenwerkingsverband DOVA denkt en worden de ontwikkelingen beschreven in de wereld van Bus Rapid Transit (BRT). Nienke Broekema volgde het Algemeen Overleg Spoor en Ralph Seesing het Algemeen Overleg Openbaar Vervoer en Taxi. In de nieuwsbrief een hele korte samenvatting en via de links leest u de uitgebreide versie. In oktober organiseerden het ministerie van I&W, Rijkswaterstaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het Festival Duurzame Mobiliteit. Namens Samenwerkingsverband DOVA begeleidde Bart Dekkers een van de sessies, Zero Emissie Regionaal OV per bus en hij vertelt daarover. Tenslotte vertelt Jan van Selm over de ontwikkelingen rondom Eurekarail, een Limburgs-Brabants programma waarin wordt gewerkt aan snelle grensoverschrijdende treinverbindingen voor ‘frequent regionaal gebruik’, dus bijvoorbeeld forenzen, studenten en dagtoerisme. Kortom, weer een interessante nieuwsbrief.

Nieuwsbrief #6