De organisaties NDOV en DOVA slaan de handen ineen en gaan samen verder onder de naam Samenwerkingsverband DOVA. Omdat beide partijen werken namens de decentrale ov-autoriteiten en werkzaamheden elkaar aanvullen, is het samengaan in de vorm van een Coöperatieve Vereniging een logische stap.

Het Samenwerkingsverband DOVA bestaat uit een cluster OV-netwerk, waarin de beleidsafstemming plaatsvindt en een cluster OV-data, waarin de werkzaamheden van het huidige NDOV ondergebracht worden. De komende tijd wordt er gewerkt aan het verder opbouwen van deze nieuwe organisatievorm. 

Thema's: