Dag van het OV trekt veel bekijks

Op maandag 22 maart 2021 keken meer dan 400 bezoekers naar het jaarcongres Dag van het OV dat dit keer online werd georganiseerd door DOVA, CROW-KpVV en Programma Toekomstbeeld OV. Gastheer Pieter Litjens (CROW) trapte het programma af met Jan van Selm (Samenwerkingsverband DOVA) en Dirk-Jan de Vries (Ministerie IenW). Gezamenlijk blikten zij terug op een pittig jaar waarin het openbaar vervoer keihard tot stilstand kwam. En gezamenlijkheid is ook het sleutelwoord voor 2020, waarin vervoerders en bestuurders elkaar opzochten om de uitdagingen voor de nabije en verre toekomst het hoofd te bieden.

Lichtpuntjes in 2020
Het OV-Journaal legde de focus op de lichtpuntjes die er zeker ook zijn. Nederland is koploper in Europa met maar liefst 1.150 zero-emissiebussen die rondrijden. De eerste waterstofbussen zijn operationeel. De tevredenheid bij klanten in het OV was het afgelopen jaar onverwacht hoog met een 7.9, zo bleek uit het alternatieve klantonderzoek. De uitdagingen werden ook benoemd, met als belangrijkste uitdaging die voor het stroomnetwerk, want 100% elektrisch rijden vraagt nogal wat van het stroomnetwerk en de netbeheerders ook werd daarbij circulariteit genoemd.

De OV-Talk
Tijdens de OV-talkshow besprak Pieter Litjens een drietal agendapunten met grote namen uit de ov-wereld: Robert van Asten (voorzitter bestuurscommissie MRDH), Fleur Gräper (provincie Groningen), Anne Hettinga (Arriva), Marjan Rintel (NS) en John Voppen (ProRail). Kees van der Burg (Directeur-generaal Mobiliteit) nam de honneurs waar voor demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven die verhinderd was. Vooral de kansen en bedreigingen die zij allemaal min of meer zien voor de ov-sector, zoals verwoord in de ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV en het brede palet aan herstel- en transitiemaatregelen, kwamen uitgebreid aan bod. Investeringen in woningbouw, innovatieve oplossingen gericht op inclusiviteit, slimme verstedelijking, light-railverbindingen, mobiliteitshubs, alles kwam voorbij. Interessant was het derde onderdeel waarbij elke gast haar of zijn persoonlijke regeerakkoord mocht schrijven. De paragraaf van Kees van der Burg krijgt de titel ‘mobiliteit maakt het mogelijk’ en beschrijft dat we door enorme schaarsheid (van budget, ruimte en infrastructuur) met elkaar heel creatief moeten zijn, maar dat we niet zonder goed OV kunnen.

Inspiratie over circulariteit
Lisanne Addink van Verdraaid Goed vormde het inspirerende slot van het congres. Zij liet concrete voorbeelden zien van circulariteit en hoe u dat zelf kan aanpakken door middel van de circulaire product-principes en de materialenkaart. Deze documenten kunt u terugvinden in de digitale goodiebag met veel achtergrondinformatie over het congres, zoals de Ontwikkelagenda én de rapportage Monitor Toekomstbeeld OV, de rapportage klanttevredenheid ov-reizigers 2020 en informatie over Zero Emissie Bus. Ook vind u er de link om de Dag van het OV 2021 terug te kijken. Ga voor de digitale goodiebag en de terugkijklink naar www.dagvanhetov.nl. In de digitale goodiebag kunt u ook onderstaand beeldverslag van Debetekenaar.nl downloaden.

Thema's: