Dag van het OV 2021 op 22 maart!

Op maandagmiddag 22 maart 2021 organiseert de OV-campus samen met Programma Toekomstbeeld OV een online variant van het jaarcongres Dag van het OV, een must voor iedereen in de wereld van openbaar vervoer.

Als alternatief voor een live ontmoeting is een inspirerend online programma samengesteld. We kijken terug maar vooral vooruit. Een pittige talkshow met demissionair staatssecretaris Van Veldhoven en bestuurders uit de ov-sector vormt het hart van het online programma. Onderwerp van gesprek is het brede palet aan herstelmaatregelen, transitiemaatregelen en ontwikkelagenda’s dat ons richting ‘het nieuwe normaal’ binnen het OV moet brengen.

Wat biedt het jaarcongres?

  • Talkshow met grote namen uit de ov-wereld, waaronder demissionair staatssecretaris Van Veldhoven
  • Resultaten van de Klantenbarometer en andere reizigersonderzoeken
  • De nieuwe ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040
  • Inspirerende afsluiting door Lisanne Addink (Verdraaid Goed)

Voor wie is het interessant?

Vertegenwoordigers en medewerkers van ov-autoriteiten, ov-bedrijven, gemeenten, reizigers- en belangenorganisaties, opdrachtgevers en opdrachtnemers van het doelgroepenvervoer en MaaS, kennisinstituten, universiteiten, adviesbureaus en studenten (mobiliteit, verkeerskunde, logistiek, ruimtelijke ordening). Een ieder die het congres online wil bijwonen is welkom! Deelname is gratis.

Het volledige programma is eind februari bekend. Vanaf dan kan je je ook aanmelden voor dit gratis online event. Lees meer op www.dagvanhetov.nl 

Thema's: