Corona en OV

Vanavond heeft het Kabinet het voornemen bekend gemaakt om de corona-maatregelen in de samenleving de komende weken verder terug te schroeven. In aanloop naar dit voornemen heeft het Nationaal OV Beraad (NOVB) op 1 mei jl. een randvoorwaardelijk advies afgegeven. Daarin geeft het NOVB aan dat de sector maximaal wil meewerken aan de noodzakelijke opschaling van het openbaar vervoer, maar dat daartoe een pakket aan faciliterende en financiële maatregelen van Rijkszijde nodig is. Op 4 en 5 mei hebben de partijen binnen het NOVB opnieuw uitvoerig met elkaar gesproken. Afgesproken is dat het OV vanaf 1 juni weer de normale dienstregeling gaat rijden, waarmee het OV dan naar verwachting 40% van het normale aantal reizigers kan vervoeren. Nadere afspraken zijn te vinden in het persbericht van IenW. Welke maatregelen de vervoerbedrijven nemen is te lezen in het persbericht van OV-NL.

De gezamenlijke decentrale OV-autoriteiten verenigd in Samenwerkingsverband DOVA bevestigen dat opschaling van het OV nodig is om de samenleving weer op gang te krijgen. De OV-autoriteiten werken daar maximaal constructief aan mee, nu we daarin door het Kabinet ook goed gefaciliteerd lijken te worden. We zijn blij dat het Kabinet hiertoe afspraken heeft willen maken in NOVB-verband, grotendeels in lijn met het eerder genoemde NOVB-advies. Wel moeten er uiteraard in de komende weken nog uitwerkingen volgen van de gemaakte afspraken en over de lopende periode moet ook nog een reële financiële afspraak met het Rijk tot stand komen. En uiteraard vragen alle bijdragen vanuit decentrale OV-autoriteiten nog bevestiging van Raden en Staten vanuit hun budgetbevoegdheid.

Kamerbrief update Corona 6 mei

Richtinggevend advies NOVB opschaling OV

Persbericht IenW

Persbericht OV-NL

Thema's: