Voortgangsrapportage DOVA jan-apr 2020

Hierbij de viermaandsrapportage 2020 die inzicht geeft in de voortgang van activiteiten van CV Samenwerkingsverband DOVA U.A. in de eerste 4 maanden van 2020, zowel wat betreft activiteiten als in financiële zin.

De eerste vier maanden van 2020 hadden zoals bekend een heel ander verloop dan we ons van tevoren konden voorstellen. Het corona-virus heeft in korte tijd de wereld op z’n kop gezet, iets dat niet voorbij is gegaan aan de OV-wereld. Bij alle decentrale OV-autoriteiten ontstonden vraagstukken van allerlei aard, die om veel afstemming en onderlinge communicatie vroegen. Daarom is besloten om paragraaf 1 van deze rapportage aan corona-gerelateerde activiteiten van Samenwerkingsverband DOVA te wijden.

Download rapportage

Thema's: