Vervoerplannen 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de decentrale overheden verzocht om de vastgestelde (openbare) vervoerplannen van de decentrale concessies te publiceren op de site van Samenwerkingsverband DOVA. In de brief van Staatssecretaris S.P.R.A. van Weyenberg van 16 december 2021 aan de leden van de Tweede Kamer is dit ook aangegeven. Hieronder vindt u de vervoerplannen 2022 van de verschillende regio’s, voor zover die op dit moment bestuurlijk zijn vastgesteld.

Almere Vervoerplan 2022

Flevoland Vervoerplan Tansitieplan 2022 Concessie Lelystad

Flevoland - OV concessies IJsselmond en Lelystad 2022 

Flevoland Regio IJsselmond definitief vervoerplan 2022

Fryslân Vervoerplan 2022

Gelderland bijlage vervoerplan Reactietabel voorstellen Breng dienstregeling 2022

Gelderland Vaststellingsbrief dienstregeling Arnhem Breng 2022

Limburg Vervoerplan Arriva 2022

MRDH 1e herijking Transitieprogramma OV en corona

Noord-Brabant Exploitatieplan 2022 Zuidoost Brabant

Noord-Brabant Exploitatie-Transitieplan 2022 Oost-Brabant

Noord-Brabant Exploitatie-Transitieplan 2022 West-Brabant

Noord-Holland Vervoerplan Gooi- en Vechtstreek Publieksversie

Noordelijke treindiensten treindienstregeling 2022

Noord-Holland 210823 - wijzigingen in dienstregeling Noord-Holland Noord 2022

Noord-Holland Vervoerplan publieksversie Haarlem IJmond 2022

OV bureau Groningen Drenthe Memo definitieve hoofdlijnen dienstregeling 2022

Overijssel IJssel-Vecht RRReis Vervoerplan 2022

Overijssel Twents Vervoerplan 2022

Utrecht Vervoerplan 2022 Syntus en U-OV

VRA 2022 Vervoerplan Amstelland en Meerlanden appendix

VR 2022 Vervoerplan Amstelland en Meerlanden eindversie

VRA 2022 Vervoerplan Zaanstreek 

VRA 2022 Vervoerplan Zaanstreek appendix

VRA addendum Vervoerplan Waterland 2022

Zeeland Vervoerplan 2022 Westerschelde Ferry

Zuid-Holland Vervoerplannen 2022

 

 

 

Thema's: