Reactie op advies consumenten LTK-tarieven 2020, 23 september 2019