Jaarverslag Samenwerkingsverband DOVA 2019

Op woensdag 8 juli 2020 vergaderden de leden van de Coöperatieve Vereniging Samenwerkingsverband DOVA. In dit overleg is het jaarverslag 2019 goedgekeurd. Hierbij treft u het eerste jaarverslag van CV Samenwerkingsverband DOVA U.A. aan. Deze rapportage betreft een overzicht van onze werkzaamheden in 2019 en sluit af met de jaarrekening 2019. Waar Samenwerkingsverband DOVA eind 2018 werd opgericht uit voormalig NDOV en voormalig DOVA, betrof deze periode de start van een nieuwe organisatie, met alle organisatorische vraagstukken van dien (ondergebracht bij OV-basis). Tegelijkertijd richtte het Samenwerkingsverband zich volledig op de diensten die voormalig NDOV en DOVA al leverden aan de gezamenlijke decentrale ov-autoriteiten op landelijke dossiers op het gebied van data (OV-data) en beleidsafstemming (OV-netwerk).

Gezien de landelijke resultaten van de OV-klantenbarometer (7,8) en de reizigersontwikkeling in het decentraal OV (5% groei) kunnen alle decentrale ov-autoriteiten tevreden terugkijken op 2019. Insgelijks, als samenwerkingsverband van deze overheden, kijken ook wij tevreden terug op ons eerste jaar van bestaan.

Jaarverslag 2019

Thema's: