Jaarverslag Samenwerkingsverband DOVA 2018

Op woensdag 26 juni vergaderden de leden van de Coöperatieve Vereniging Samenwerkingsverband DOVA. In dit overleg is het jaarverslag 2018 goedgekeurd. Het jaarverslag en de jaarrekening over 2018 zijn vastgesteld onder verantwoordelijkheid van de Coöperatie, maar betreffen nog een overzicht van de voormalige juridische situatie. OV-data viel als NDOV in 2018 nog onder CROW en OV-netwerk was bekend als DOVA en viel onder MRDH. In de loop van 2018 zijn alle stappen gezet om in december 2018 tot een nieuwe organisatie te komen. Tijdens de verbouwing bleef de winkel open. De beide delen van het jaarverslag 2018 laten dit ook zien. Een greep hieruit:

  • De kwaliteit van beschikbare data via de NDOV-loketten is bewaakt en uitgebouwd;
  • Meer dan 8000 DRIS-displays zijn dagelijks beheerd vanuit de gehele keten;
  • Het Centraal Halte Bestand is beheerd en doorontwikkeld;
  • Het Landelijk Tarievenkader is beheerd en bijbehorende indices zijn berekend;
  • Grote stappen zijn gezet richting nieuwe betaalwijzen in het OV;
  • De structuur om OV-chipkaartdata te ontsluiten voor beleidsdoeleinden is operationeel;
  • Het netwerk OV-doorstroming maakte een werkprogramma voor de komende jaren;
  • Er zijn symposia georganiseerd over Nieuwe Betaalwijzen in het OV (OV-netwerk) en over data van wegverkeer en openbaar vervoer (OV-data);
  • En tenslotte is op 19 december 2018 de eerste ALV van Samenwerkingsverband DOVA U.A. gehouden.

Financieel is in 2018 een positief resultaat geboekt van ruim € 100.000 ten opzicht van beide oorspronkelijke begrotingen, zij het dat er in 2019 nog een factuur komt van CROW voor de huur en exploitatie van het kantoor in 2018 van een vergelijkbare grootte. Maar door de eerder opgebouwde reserves vóór 2019 en de financiële bijdragen van de leden aan de CV (contributies 2019) is er voldoende financiële armslag.

Lees het volledige jaarverslag DOVA 2018

Thema's: