Concessiebijlage datasets OV

De Concessiebijlage datsets OV zorgt ervoor dat reizigers landelijk beschikken over uniforme, actuele en kwalitatief goede reisinformatie. Om dat te realiseren is in de Concessiebijlage datasets OV vastgelegd welke datasets vervoerders t.b.v. reisinformatie aan moeten leveren, welke criteria er gelden op gebied van datakwaliteit (tijdigheid, juistheid, volledigheid) en hoe de datakwaliteit wordt gemeten. Dit document betreft versie 1.31 van 22 augustus 2019 en is goedgekeurd in het OV managersoverleg van 4 september 2019.

Download Concessiebijlage datasets OV