DOVA

Sociale Veiligheid

De OV-sector wil de veiligheid van personeel en reizigers vergroten. De overheden stellen, als concessieverlener, kaders voor het beleid rondom sociale veiligheid. De vervoerders geven hier invulling aan.