DOVA

LTK

Het Landelijk Tarievenkader (LTK) bevat afspraken van de decentrale overheden over tarieven ov chipkaart. De basis is een convenant vand e regionale concessieverleners uit 2009. De bijlage wordt regulier aangepast. Daarin zijn ook de tarieven van landelijke reisproducten opgenomen. Tevens treft u de adviesaanvragen aan de consumentenorganisaties aan en hun adviezen.