DOVA

Informatievoorziening

DOVA werkt mee aan het tot stand komen van een informatiehuishouding, waarin ov-data verwerkt wordt tot open, aanbodgerichte ov-informatie. Betere ov-informatie leidt tot effectief en efficiënt ov.